Biyografi

Doğum Yeri ve Tarih

İzmir/Ödemiş--1970

İlköğretim

İlköğretim

Ortaöğretim

Ortaöğretim

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1993)

Uzmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD (1994-1999)

Yurtdışı Eğitim

2003 Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis

2006 Almanya Karlsbad

Burs

2009 Hollanda Utrecth Medical Center

Yabancı Dil

İngilizce

Akademik

2000 Yardımcı Doçent Dr. Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

2006 Doçent Dr. Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

2011 Profesör Dr. Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Medeni Durum

Evli

BİLİMSEL VE AKADEMİK FAALİYETLER

1 Yurtdışı Yayınlar
 • Kiter, E., N. Erdag, V. Karatosun, I. Gunal, “ The tibialis posterior tendon abnormality in the feet with accessory navicular and flatfoot”, Acta Orthop Scand, 70, 618-621 (1999).
 • Kiter, E., I. Gunal, V. Karatosun, E. Korman, “The relationship between the tibialis posterior tendon and the accessory navicular”, Ann Anat, 182, 65-68 (2000).
 • Kiter, E., I. Gunal, A. Turgut, N. Kose, “Evaluation of simple excision in the treatment of symptomatic accessory navicular associated with flat feet”, J Orthop Sci, 5, 333-335 (2000).
 • Kiter, E., M. Erduran, I. Gunal, “ Inheritance of the accessory navicular bone”, Arch Orthop Trauma Surg, 120, 582-583 (2000).
 • Erkula, G., F. Demirkan, B. A. Kilic, E. Kiter, “ Hamstring shortening in healthy adults”, J Back Musculoskeletal Rehabil, 16, 77-81 (2002).
 • Gunal, I., E. Kiter, “Disorders associated with osteopoikilosis”, Acta Orthop Scand, 74, 497-499 (2003).
 • Erkula, G., P. D. Sponseller, E. Kiter, “Rib deformity in scoliosis”, Eur Spine J, 12, 281-287 (2003).
 • Demirkan, A. F., M. F. Sargon, G. Erkula, E. Kiter,. “The spinoglenoid ligament: An anatomic study”, Clin Anat, 16, 511-513 (2003).
 • Kiter, E., V. Karatosun, I.Gunal, “Do orthopaedic journals provide high-quality evidence for clinical practise?”, Arch Orthop Trauma Surg, 123, 82-85 (2003).
 • Kiter, E, F. Demirkan, B. A. Kilic, G. Erkula, “A new technique for creating an abdominal window in a hip spica cast”, J Orthop Trauma, 17, 442-443 (2003).
 • Erkula, G., E. Celikbas, B. A. Kilic, F. Demirkan, E. Kiter, “The acetabular teardrop and ultrasonography of the hip”, J Pediatr Orthop B, 13, 15-20 (2004).
 • Senses, I., E. Kiter, I. Gunal, “Restoring the continuity of the tibialis posterior tendon in the treatment of symptomatic accessory navicular with flat feet”, J Orthop Sci, 9, 408-409 (2004).
 • Erkula, G, E. Kiter, B. A. Kilic, E., E. Er, F. Demirkan, P. D. Sponseller, “ The relation of joint laxity and trunk rotation”, J Pediatr Orthop B, 14, 38-41 (2005).
 • Kiter E, Yagci B, Duzcan E, “Callus formation of the tibial hallux sesamoid mimicking a bone tumor”, J Am Podiatr Med Assoc, 6, 580-582, (2005).
 • Kiter, E., M. Bozkurt, “The Crossed-leg test for examination of ankle syndesmosis injuries”, Foot Ankle Int, 26, 187-188, (2005).
 • Kiter, E., “The fibrocartilage sesamoid”, Eur Radiol, 15, 397-398 (2005). [letter]
 • Kiter E, Akkaya S, Kiliç BA, Demirkan F “Distribution of the metatarsophalangeal sesamoids in Turkish subjects”, J Am Podiatr Med Assoc,5, 437-441, (2006).
 • Kiter E, Celikbas E, Akkaya S, Demirkan F, Kiliç BA, “Comparison of injection modalities in the treatment of plantar heel pain: a randomized controlled trial”, J Am Podiatr Med Assoc, 4, 293-296, (2006).
 • Kiter E, Karaboyun T, Tufan AC, Acar K, “Immunohistochemical demonstration of nerve endings in iliolumbar ligament”, Spine, 4, E101-104, (2010).
 • Tezcan B, Serter S, Kiter E, Tufan AC, “Dose dependent effect of C-type natriuretic peptide signaling in glycosaminoglycan synthesis during TGF-β1 induced chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells”, J Mol Histo, 4-5, 247-258, (2010).
 • Kiter E, Akkaya S, Oto M, Günal I, “Spontaneous regeneration of the large femoral defect in patient with diffuse osteomyelitis after intramedullary nailing”, Joint Dis Rel Surg, 3, 178-181, (2010).
 • Kiter E, "Hidden sterilization cost of consignment orthopedics implants" Joint Dis Rel Surg. [letter] (Kabul edildi)
 • Torlak G, Kiter E, Oto M, Akman A, “Ultrasonographic Evaluation of Risser’s Sign; Is it a Reliable and Reproducible Method?”, Spine, 4:316-20. (2012)
 • Akkaya S, Akkaya N, Kıter E, Kılıç A, Ardıç F. [Functional status, patient satisfaction and quality of life in patients with arthroscopic partialmeniscectomy]. Eklem Hastalik Cerrahisi, 1:9-14. (2012)
2 Yurtiçi yayınlar
 • Berk, H., Ö. Akçalı, E. Kıter, E. Alıcı, “Does anterior spinal instrument rotation cause retrolisthesis of the lower instrumented vertebra?” J Turk Spine Surg, 8, 5-9 (.1997)
 • Havıtçıoğlu, H., E. Kıter, H. Tatari, G. Aksu, “Ortopedik onkolojide masif kemik rezeksiyonu sonrası sonrası özel yapım protez ugulamaları” Türkiye Ekopatoloji Derg, 3, 105-108 (1997).
 • Akçalı, Ö., E. Kıter, T. Kabaklıoğlu, Ş. Araç, “Femoral kalkar bütünlüğünün bozulduğu kalça kırıklarında Leinbach tipi protez uygulamaları” Acta Orthop Traumatol Turc, 32, 116-119 (1998).
 • Tatari, H., Ö. Baran, E. Kıter, H. Havıtçıoğlu, “Alt ekstremite uzatmalarında İlizarov sisteminin kullanımı: Sonuçlar ve komplikasyonlar” D. E. Ü. Tıp Fakültesi Derg, 12, 101-106 (1998).
 • Kılıç, B. A., E. Kıter, Y. Selçuk, “Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi girişimin normal anatomik yapılara etkisi ve uzun dönem sonuçları” Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 256-258 (2002).
 • Kıter, E., F. Demirkan, G. Erkula, B. A. Kılıç, E. Çelikbaş, “Anterior sternoklaviküler eklem çıkıklarında redüksiyon manevrası yapılmadan uygulanan konservatif tedavinin sonuçları” Ulus Travma Derg, 9, 199-202 (2003)
 • Kıter, E., G. Erkula, B. A. Kılıç, E. Er, “Okul skolyoz taramasında eklem laksitesinin Beighton skorlaması ile değerlendirilmesi. Gövde rotasyonunun ve skolyozun eklem laksitesi ile ilişkisi” J Turk Spine Surg, 12, 8-12 (2001). (2003 yılında yayınlanmıştır)
 • Günal İ, Özaksoy D, Arman C, Kiter E, Tatari H, Karatosun V, The role of muscle integrity following midshaft clavicular resections:a cadaveric study. Joint Dis Rel Surg 17, 44-48 (2006)
 • Kıter E, Er E, Erkula G, Demirkan F, Kılıç B. A. Prone Pozisyonda Lomber Vertebranın İnklinasyon Açısının Ölçümü. J Turk Spine Surg,, 17-2, 1-7 (2007).
 • Kıter E, Erkula G, Er E, Berk H. Skolyoz muayenesinde yüzeyel karın cildi refleksinin güvenilirliği, J Turk Spine Surg,, 20-2, 3-8 (2009).
 • Kıter, E., H. Havıtçıoğlu, “Kronik Rekürrent multifokal osteomiyelit (Olgu sunumu)” Acta Orthop Traumatol Turc, 32, 248-252 (1998).
 • Kıter, E., Ö. Baran, V. Karatosun, E. Yılmaz, İ. Günal, “Pes planus değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik kriterlerin karşılaştırılması” Aktuel Tıp Derg, 4, 382-384 (1999).
 • Kıter, E., F. Demirkan, B. A. Kılıç, G. Erkula, “Beşinci metatarsofalangeal eklem sesamoiditinin stres kırığı” Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 449-450 (2002).
 • Yağcı, A. B., N. Sabir, E. Kıter, “Negatoskop başında: iliak kemik defektinden gelişmiş kolon hernisinin BT bulguları” Tani Girisim Radyol, 9, 271 (2003).
 • Kıter, E., E. Yılmaz, M. Bozkurt “Asymptomatic accessory soleus muscle with dual insertion. A case report” Artroplasti Artroskopik Cer Derg, 15, 94-96 (2004).
 • Kıter, E., Transfeldt, E., Mehbod, A. “Spinal stenoza yol açmış kemik yapısal proteini ile indüklenmiş heterotopik ossifikasyon”, J Turk Spine Surg,, 18-2, 25-29 (2007).
 • Kıter, E., “Posterior spinal enstrümantasyonda faset fiksasyonu”, J Turk Spine Surg,, 18-1, 15-20 (2007).
 • Oto M, Kıter E. Minimal İnvaziv Spinal Cerrahide Görüntüleme Yöntemleri. Türkiye Klinikleri, 1-4, 30-34 (2008)
 • Kıter E, Omurganın iyi huylu tümörleri, J Turk Spine Surg,, 20-2, 101-108 (2009)
 • Kıter E, Oto M. Çocukluk çağı bel ağrısı, J Turk Spine Surg,,21-4 385-390 (2010).
 • Oto M, Kıter E. Genu Valgum ve Varusta Doğal Seyir ve Tedavi Seçimi. Türkiye Klinikleri, 3-4, 57-60, 2010
3 Davetli konuşmalar
 • Fusion surgery European spıne course dıploma module 2 degenerative problems September 10/11, 2011 Istanbul, Turkey
 • Case based discussion (case 5) European spıne course dıploma module 2 degenerative problems September 10/11, 2011 Istanbul, Turkey
 • The growing and aging spine European spıne course dıploma module 1 Basıc Comprehensive Course September 9, 2011 Istanbul, Turkey
 • Systemic disease and the spine European spıne course dıploma module 1 Basıc Comprehensive Course September 9, 2011 Istanbul, Turkey
 • Bone and Soft Tissue Healing AOspine Principle Course-Trauma 28-29 Oct, 2011, İstanbul
 • Normal anatomy and kinematics of the spine AOspine Principle Course-Trauma 28-29 Oct, 2011, İstanbul
 • Imaging of spine trauma AOspine Principle Course-Trauma 28-29 Oct, 2011, İstanbul
 • Case presentation III AOspine Principle Course-Trauma 28-29 Oct, 2011, İstanbul
 • Classificationand natural course of congenital kyphosis. Eurospine spine training course Module-4. 7-8 January, 2011, Adana
 • Natural course of adolescent idiopathic scoliosis. Eurospine spine training course Module-4. 7-8 January, 2011, Adana
 • Treatment of infantile idiopathic scoliosis. Eurospine spine training course Module-4. 7-8 January, 2011, Adana
 • Hybrid constructs in posterior instrumentation of scoliosis surgery. Erasmus Staff Exchance Program. 27 Jan 2010, Universiteit Utrecht, Department of Orthopeadics, Utrecht, Holland
 • “Case Presentation” IGASS (International Group For Advanced Spinal Surgery) Forum, İstanbul Turkey 7-8 May 2010
 • Imaging and diagnosis of vertebral column tumors.Spinal kolon tümörlerinin tanısı ve görüntüleme yöntemleri Eurospine spine training course Module-1, 10-11 April, 2010
 • Posterior approach to the vertebral column; cervical to occiput Eurospine spine training course Module-1, 10-11 April, 2010
 • Case discussion. An alternative fixation option for an obese patient. International Joint Congress of Minimally Invasive Spine society-IMLAS Antalya, 4-7 November, 2010
 • Postural deformities of skeletal system. Pamukkale University post-graduate education symposium. 20 April 2010, Denizli.
 • Examination and radiological assessment of the adolescent idiopathic scoliosis. Turkish Orthopedic Association and AAOS meeting. 21-25 April, 2010, Antalya
 • Back pain in childhood. Turkish Orthopedic Association and AAOS meeting. 21-25 April, 2010, Antalya.
 • Injection treatment in back pain 8. International Turkish Spine Surgery Congress 23-26 October, 2008 Ceşme.
 • Hidden cost of consignment orthopaedic implants sterilization. 2. International sterilization conference 21-24 January, 2008 Çeşme.
 • Bening spinal tumors.Treatment when? How?. Advanced spinal training course. 20-21 June, 2008 Ankara
 • Combined thorax operations with other disciplines: Orthopaedics . Anatolian Thorax association Congress 20-22 April, 2007Bodrum
 • Spinal stenosis. Basic spinal training course 12-13 January, 2007 Ankara
 • Pelvic Fractures. 7. Trauma and resuscitation course. 31 May-3 June,2005 Denizli
 • Kurs Eğitmeni
 • Aegean spine review and anatomy course. 4-7 August 2010,İzmir
 • Aegean spine review. Symposium and Cadaver Course. 10-12 November, 2005,
 • İzmir, Turkey
4 İdari görevler
 • 2011 - 2013 Türk Omurga Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2011 - 2013 Türk Omurga Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı
 • 2011 - 2015 Türk Ortopedi ve Travnatoloji Derneği Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013 - 2015 Türk Omurga Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2016 - AOspine Turkish Country Council Üyesi
 • 2016 - Eurospine Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi