Skolyoz ve Sırt Kamburluğu

Skolyoz ve Sırt Kamburluğu

Hastaların hemen hemen hepsinde ilk bulgulardan birisi skolyoz eğriliğinin dışbükey tarafında gelişen kamburluktur. Bu sırt bölgesinde gelişen eğriliklerde daha belirgindir. İronik bir şekilde, ilk bulgu olmasına rağmen skolyoz cerrahisi sonrasında bu kamburluk azalmakla birlikte tamamen ortada n kalkmaz. Hastaların bazen şaşkınlıkla öğrendiği bu olgunun sebebi skolyoza bağlı gelişen ayrı bir göğüs deformitesidir. Bu deformite için torakoplasti denen ayrı bir müdahale gerekir. Çoğu skolyoz ameliyatında torakoplasti uygulanmaz zira elde edilen kamburluk düzelmesi sıklıkla yeterlidir. Ancak çok sivri tepesi olan sırtüstü yatış konforu bozulan hastalarda bu ilave cerrahi gündeme gelebilir. Çok tartışmalı bir konu olduğu için, skolyoz ameliyatı öncesi hastaların bu olgu açısından bilgilendirilmeleri gerekir.